- חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' תמר אריאב

המכללה האקדמית בית ברל
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' דורית ארם

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איתי אשר ז"ל

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

פרופ' יעקב ב. יבלון

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר מאיר בוזגלו

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רות בטלר

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מנוחה בירנבוים

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שושנה בלום-קולקה

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >