ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר מיכאל כץ

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יעקב כץ

בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח

פרופ' ירון להבי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר ג'ניפר לואיס

אוניברסיטת מישיגן

פרופ' (אלכס) אלכסנדר לובוצקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר וועדת ההיגוי של היזמה (2017 - היום)

פרופ' איריס לוין

אוניברסיטת ת"א

פרופ' נח לוין-אפשטיין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2014-היום) וחבר בקבוצת עבודה בנושא מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >