ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' חנה אזולאי הקסטר

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

פרופ' לאה אחדות

מכון ון ליר

פרופ' רבקה איזיקוביץ'

אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכל אל יגון

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

פרופ' ג'האד אל־סאנע

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

פרופ' בת שבע אלון

מכון ויצמן למדע

פרופ' יואל אליצור

האוניברסיטה העברית בירושלים

מר אמיר אלשטיין

טבע תעשיות פרמצבטיות
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר וועדת ההיגוי של היזמה (2009 - היום)
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >