יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר ירון גירש

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

ד"ר הגר גל

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר טל גלעד

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

ד"ר הדס גרונר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

פרופ' צ'רלס גרינבאום

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר חיים גת

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

אסף דביר

מכללת לוינסקי
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

ד"ר מעין דוידוב

האוניברסיטה העברית
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >