יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ענת זוהר

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

מר נעם זוסמן

בנק ישראל

פרופ' משה זיידנר

אוניברסיטת חיפה

פרופ' טל ז'רסקי

אוניברסיטת חיפה

פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

האוניברסיטה העברית בירושלים

גב' נסרין חדאד חאג' יחיא

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מונא חורי כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מיכל טבח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >