ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר גייל טלשיר

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' גד יאיר

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משה יוסטמן

המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

ד"ר תמי יחיאלי

מכללה ירושלים - מכללה להכשרת מורים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מנחם יערי

נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה

פרופ' משה ישראלאשוילי

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר אסתר כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יונתן כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >