יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' דוד וייסבורד

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר רות ולדמן

מכון ויצמן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

אנא וקנין


תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת העבודה לנושא טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים

פרופ' ענת זוהר

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

מר נעם זוסמן

בנק ישראל

פרופ' משה זיידנר

אוניברסיטת חיפה

פרופ' טל ז'רסקי

אוניברסיטת חיפה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >