יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' מיכל בלר

מכללת לוינסקי לחינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' נחמן בן יהודה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מרים בן פרץ

אוניברסיטת חיפה

ד"ר חגית בנבג'י

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מיה בניש וייסמן

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >