יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' נחמן בן יהודה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מרים בן פרץ

אוניברסיטת חיפה

ד"ר חגית בנבג'י

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מיה בניש וייסמן

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר ענת בן-סימון

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >