ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

מר אליסף אסולין

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

ד"ר קריסטה אסטרחן

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

מר עפר אפרתי

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' דורית ארם

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איתי אשר

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

פרופ' יעקב ב. יבלון

אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר מאיר בוזגלו

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רות בטלר

האוניברסיטה העברית בירושלים
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >