ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' בת שבע אלון

מכון ויצמן למדע

פרופ' יואל אליצור

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' חנן אלכסנדר

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

מר אמיר אלשטיין

טבע תעשיות פרמצבטיות
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר וועדת ההיגוי של היזמה (2009 - היום)

מר אליסף אסולין

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

ד"ר קריסטה אסטרחן

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

מר עפר אפרתי

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' תמר אריאב

המכללה האקדמית בית ברל
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >