ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' דוד הראל

מכון ויצמן למדע

פרופ' אברהם הרכבי

מכון ויצמן למדע
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

מר אריאל וייס

יד הנדיב

פרופ' דוד וייסבורד

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ענת זוהר

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

מר נעם זוסמן

בנק ישראל

פרופ' משה זיידנר

אוניברסיטת חיפה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >