יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות: ועדות מומחים (קונצנזוס), קבוצות עבודה ועיבוד והנגשת ידע מחקרי.

 

 
 

קבוצת עבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בישראל

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר נירית טופול
תקופת הפעילות: 2022

צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: 2021 - 2022


חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: ד"ר נירית טופול
תקופת הפעילות: 2019 - 2022

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: 2017 - 2020

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
תקופת הפעילות: 2017 - 2020

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

סוג פעילות: ועדת קונצנזוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2017 - 2020