יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית

תאריך פרסום: 16/12/2015
שם המחבר: מר נחום בלס

תמונת מצב: דוגמאות לחינוך בלתי פורמלי במוזיאונים, ספריות וארגוני ספורט ומוזיקה

תאריך פרסום: 15/11/2015
שם המחבר: איתי ארצי
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי

סקירה מדעית: החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה

תאריך פרסום: 26/10/2015
שם המחבר: זהבית גרוס ומירי גולדרט
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי

תמונת מצב: חינוך בלתי פורמלי לילדים ונוער במבשרת ציון

תאריך פרסום: 21/09/2015
שם המחבר: צופיה חברוני
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי

נייר רקע: פער המעורבות - ניעוּת חברתית ופעילות חוץ־קוריקולרית בקרב נוער אמריקני

תאריך פרסום: 23/03/2015
שם המחבר: איתי ארצי
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי

סקירה מדעית: יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR) – יישומים בתחום חינוך: דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם

תאריך פרסום: 29/01/2015
שם המחבר: ליאור קלעי שהין ועמרי גפן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12