ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל

תאריך פרסום: 20/08/2008
שם המחבר: רות זוזובסקי, רפי נחמיאס

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

תאריך פרסום: 19/08/2008
שם המחבר: אדם ניר

אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל

תאריך פרסום: 02/08/2008
שם המחבר: אדם ניר

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך

תאריך פרסום: 15/05/2008
שם המחבר: נחום בלס

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

תאריך פרסום: 01/01/2008
שם המחבר: אדם ניר

סקירה מדעית: מיפוי ראשוני לסקירה מדעית: 'מחר 98' – הדוח ויישומיו

שם המחבר: ד"ר שרה קליין
10 11 12 13