יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: לקראת הבנת הקשר בין דיגלוסיה לבין אוריינות

תאריך פרסום: 20/04/2009
שם המחבר: ג'ון מייהיל
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא פערים ואי-שוויון במערכות החינוך

תאריך פרסום: 15/01/2009
שם המחבר: נחום בלס

תגובה לסקירה מדעית: אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות

תאריך פרסום: 14/01/2009
שם המחבר: חיים אדלר

סקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב

תאריך פרסום: 15/12/2008
שם המחבר: סורל קאהן

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך

תאריך פרסום: 18/11/2008
שם המחבר: ענבל שני

תגובה לסקירה מדעית: אינדיקטורים למחוננים

תאריך פרסום: 17/11/2008
שם המחבר: שלומית רחמל
10 11 12 13 14 15 16 17