יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2015-2013
מה ניתן ללמוד מהמחקר ומהשדה על קשרי מורים-הורים שיתרמו להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו?
 
ועדת מומחים בראשותה של פרופ' (אמריטוס) ציפורה שכטמן מאוניברסיטת חיפה הוקמה במענה לפניית משרד החינוך שנעשתה על רקע השינויים החברתיים והטכנולוגיים של ימינו. הוועדה התבקשה לענות על השאלה מה ניתן ללמוד מהמחקר ומהשדה על קשרי מורים-הורים שיתרמו להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו? הוועדה החלה לפעול במאי 2013 והמסמך המסכם את עבודתה פורסם בקיץ 2015.
 
 
 
לסקירות שליוו את עבודת הוועדה:
  
המאה ה-21 הביאה עמה שינויים רבים, שאחד ממאפייניהם העיקריים הוא טשטוש גבולות: גבולות בין מסגרות חברתיות (בית ועבודה, משפחה ובית ספר, חברויות וירטואליות ומציאותיות) וגבולות בין תפקידים (הורה ומורה, ילד ובוגר). קצב השינוי בעידן המידע הואץ והשינויים הטכנולוגיים הולידו שינויים תרבותיים ויצרו צרכים חדשים, ציפיות שונות ואתגרים לא שגרתיים. מושגים כמו זמינות, מיידיות והתעדכנות הפכו מרכזיים בחברה ובעקבותיהם נולדו דילמות חינוכיות שאיתן מתמודדים החברה ככלל ואנשי החינוך בפרט. טכנולוגיות שהפכו נגישות לקהל רחב יצרו שינויים במבנה שוק העבודה, בחיי המשפחה ובתפקוד החברתי והאזרחי. ההתפתחויות האלה הניעו מערכות חינוך במקומות שונים להגדיר מחדש את תפקידן לנוכח הכישורים הדרושים לבוגר במאה ה-21. נראה שלצד השאיפה להקנות ידע מתאים ומיומנויות מגוונות שיעניקו לבוגר יכולות של גמישות בסביבה משתנה, מודגשת יותר ויותר חשיבותם של החוסן הנפשי והכישורים החברתיים משום שנמצא כי הם משפיעים גם על ההתפתחות הקוגניטיבית.
 
הקשר בין ממדים רגשיים לקוגניטיביים, כמו השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שמתרחשים בשנים האחרונות, מחזקים את הצורך במבט חדש על יחסי הגומלין בין בית הספר למשפחה ועל התפקיד שיש לכל אחד מהם בתהליך ההתפתחות של הילדים. הנהלת משרד החינוך מעוניינת ללמוד את נושא הקשר בין בית הספר למשפחה ובין מורים להורים לנוכח השינויים החברתיים והטכנולוגיים שאנו חווים, ולהציע כלים שיסייעו לבתי הספר לקיים קשרים מיטביים עם המשפחות, קשרים שיתרמו להתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של הילדים. לשם כך היא פנתה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כדי שזו תקים ועדה שתלמד את הנושא ותגיש את המלצותיה להנהלת משרד החינוך.
 
הוועדה תציב את שאלת הקשרים בין מורים להורים בהקשר רחב של חלוקת אחריות בין המשפחה לבית הספר ותדון בתפקידו וסמכותו של בית הספר בעידן של חוסר יציבות ושל שינויים חברתיים מואצים. הוועדה תבחן דוגמאות למדיניות ותכניות התערבות בנושא קשרי מורים והורים שנמצאו מועילות במחקר ותדון במשמעות שיש להן בהקשר הישראלי. הוועדה תאסוף גם מידע על הנעשה בישראל בתחום ותסקור דרכי פעולה אפשריות שמשמשות בתי-ספר שונים.
 
ועדה קודמת של היזמה – הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרות חינוך בגיל הרך – הניחה תשתית של ידע שתשמש בסיס להתחלת העבודה. הוועדה הנוכחית תבקש להתמקד בשאלות הנוגעות לבתי הספר העל-יסודיים. בנוסף היא תמקד את עבודתה בהשפעות של פיתוחים טכנולוגיים על קשרים בין מורים להורים דוגמת שימושים קיימים ואפשריים בתקשורת אלקטרונית בין מורים הורים ותלמידים והשפעותיהן של הרשתות החברתיות. היא תבחן את השאלות מנקודות מבט שונות – פסיכולוגית, פדגוגית, חברתית, ארגונית ומשפטית. בחודשים הקרובים תגדיר הוועדה את המסגרת והנושאים לדיון ותחל בלימוד מהמחקר ומהשדה.
 
מרכז הוועדה, מר עודד בושריאן  oded.education@academy.ac.il