ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'

מועד האירוע: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'

מועד האירוע: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם

מועד האירוע: ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות

יום עיון: התערבויות חינוכיות - מניסוי למדיניות

מועד האירוע: 21/02/2012, כ"ח בשבט תשע"ב
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

שפה ואוריינות: מפגש לימודי בנושא 'ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט'

מועד האירוע: 07/07/2011, ה' בתמוז תשע"א
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגדש

יום עיון בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים

מועד האירוע: 30/06/2011, כ"ח בסיוון תשע"א
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות

מועד האירוע: 22/12/2010, ט"ו בטבת תשע"א
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה

מועד האירוע: 21/02/2008, ט"ו באדר תשס"ח
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
1 2