יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם

מועד האירוע: ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות
הפיתוח של מיומנויות הכתיבה חיוני כחלק מההתפתחות האוריינות של תלמידי בית הספר. מיומנות הכתיבה היא מורכבת ובעלת מאפיינים מובחנים משאר הכישורים האוריינים. היא תלויה במרכיבי ידע שונים וביכולות גבוהות של ארגון מידע והצגתו בצורה קוהרנטית לנמענים שונים. יכולת הכתיבה חיונית בתהליך הלמידה גם משום שהיא האמצעי שבעזרתו התלמיד מציג להערכת המורה את הידע שרכש, וגם משום שהיא מסייעת ללמידה פעילה ותורמת להבנת התכנים הנלמדים ולהטמעתם. היא בוודאי חיונית לבוגרי התיכון כתנאי סף להשכלה הגבוהה ולשוק עבודה בסביבה עתירת ידע. יחד עם זאת נראה שלפעמים היא זוכה לתשומת לב משנית במחקר ובעשייה החינוכית בתחום האוריינות. הדגש העיקרי מושם על פיתוח כישורי הבנת הנקרא, ופעמים רבות התלמידים לא נדרשים בכתיבה להתנסויות מספיקות שיאפשרו לפתח את כל הידע הלשוני והכישורים הקוגניטיביים המשפיעים על תהליך הכתיבה.
לאור זאת קיימה הוועדה לשפה ואוריינות יום עיון שבו נידונו ההיבטים השונים הקשורים בהתפתחות כישורי הכתיבה; החל מהמודלים התאורטיים השונים שמסבירים את טיפוח יכולת הכתיבה בשכבות גיל שונות, עבור באסטרטגיות שונות להוראת הכתיבה והתועלת שניתן להפיק מהן, וכלה בטיפוח הכתיבה בסוגות שונות ובתחומי דעת שונים.
אורח הוועדה ביום העיון היה פרופ' חרט ריילרסדאם (Gert Rijlaarsdam) מאוניברסיטת אמסטרדם שהציג ביום העיון את עבודותיו הרבות בתחום. פרופ' ריילרסדאם הוא אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום התפתחות הכתיבה בשכבות גיל שונות, טיפוח כישורי כתיבה בסוגות שונות והערכת תוצרי כתיבה.
יום העיון התקיים ביום חמישי, ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12, במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
 
בהשתתפות: ז' בטבת, תשע"ג, 20.12.12