מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי בנושא סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז'

מועד האירוע: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
הוועדה לשפה ואוריינות והוועדה לנושא מערכת חינוך לכול - ולכל אחד כינסו מפגש משותף בנושא סטנדרטים בהערכת כתיבה לתלמידי כיתה ז'. המפגש כונס בעקבות השלמתו של פרויקט לפיתוח סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז' שהובילה פרופ' דורית רביד. במהלך הפרויקט הוגדרו סטנדרטים ורמות ביצוע של תלמידים בכיתות ז' על בסיס נתונים שנאספו מחיבורים שכתבו תלמידים בשני בתי ספר באזור המרכז. התלמידים התבקשו לכתוב חיבורים בשלוש סוגות: נרטיבית, עיונית ומידעית.
הוועדות כינסו את המפגש כדי ללמוד על ממצאי הפרויקט ועל השלכותיו המעשיות. בחלק הראשון של המפגש נידונו ההיבטים הלשוניים של הממצאים, ובחלק השני נידונו דימויים ותפיסות של תלמידים ממיצב כלכל-חברתי שונה כחלק מהשונות בין תלמידים וההתמודדות של מערכת החינוך עם שונות זו.המפגש נערך בהשתתפות חוקרים, אנשי משרד החינוך ובעלי עניין נוספים.
בקישורים המופיעים מטה ניתן למצוא את תכנית היום וכן את המצגות מההרצאות שהתקיימו במהלכו.
 
בהשתתפות: 21/05/2013, י"ב בסיוון תשע"ג