ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חדשות

דרוש\ה מעריך\מעריכה לתוכנית העמיתים של היוזמה

דרוש\ה מעריך\מעריכה לתוכנית העמיתים של היוזמה

היוזמה מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות ובתהליכים חינוכיים ככלל. משום כך אנו פונים לא רק למקבלי ההחלטות במשרד החינוך אלא גם למעגל רחב יותר של עוסקים ומתעניינים בחינוך.

ב 2019-נפתח ביוזמה המחזור הראשון של תוכנית העמיתים, המשמשת ערוץ להרחבת קהלי היעד של היוזמה. ארבעת העמיתים בתוכנית עסקו בהנגשה ובהפצה של הידע המתפתח בפעילויות השונות ביוזמה.
בתום שנת הפעילות הראשונה של תוכנית העמיתים, אנו מחפשים חוקר/חוקרת לביצוע הערכה של התוכנית.
ההערכה תכלול כמה שאלות מרכזיות:

  • תכנון מול ביצוע: האם התוכנית בוצעה כפי שתוכננה ונהגתה? 
  • האם היעדים שהוצבו לתוכנית הושגו? אילו מרכיבים בתוכנית תרמו להשגת התוצאות ומה היה חסר בה?

תהליך ההערכה יכלול כ-15 ראיונות פנים אל פנים וראיונות טלפוניים, וכן וקריאת מסמכי תכנון והפעלה של התוכנית. החוקר/ת יְעַבְּדו את הנתונים ויבחנו אותם אל מול שאלות ההערכה, ולאחר מכן יציגו שתי טיוטות לחוות דעת. בסיום התהליך יוגש דוח (לפי מבנה שיוסכם מראש), והוא יוצג בפני צוות היוזמה.

פרק הזמן לביצוע הפרויקט הוא כשישה שבועות, והתשלום הוא 8,000 ₪.

נדרש תואר שני במדעי החברה וניסיון בהערכת תוכניות חינוכיות־חברתיות.
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים ודוגמה של דוח הערכה עד לתאריך 17.10.19, לרכזת התוכנית אילה ולודבסקי־יובל:

Ayala.education@academy.ac.il

תאריך האירוע: 06/10/2019
: