יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר הדס גרונר
חברה בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

תקציר קורות החיים:

חברת רשות המחקר וההערכה, ממונה על ההערכה ומרכזת התמחות רכזי הערכה בית־ספריים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. מחקריה עוסקים בחינוך בלתי פורמלי, במאפיינים חדשים לקוד החינוכי הבלתי פורמלי וכן בהערכה בחינוך.

בעלת תואר שלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת בר־אילן, 2018.

מעודכן לשנת: 2019