יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

מר אריאל וייס

תקציר קורות החיים:
יד הנדיב (קרן רוטשילד).
 
בשנים 2008-2003 היה חבר ועדת ההיגוי של 'היזמה למחקר יישומי בחינוך'.
מעודכן לשנת: 2008