יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש ראשון של צוות המומחים לקידום מדעי הרוח במערכת החינוך

תאריך: 21/11/2021
צוות מומחים: צוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך