יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע וחומרים נלווים לפעילות קבוצת העבודה : טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים - تطوير القيادة المهنيّة لدى المعلّمات والمعلّمين الخبراء في مجالات العلوم
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע וחומרים נלווים לפעילות קבוצת העבודה : טיפוח ההובלה המקצועית של מורות ומורי מאסטר בתחומי המדעים - تطوير القيادة المهنيّة لدى المعلّمات والمعلّمين الخبراء في مجالات العلوم

12/08/2021
מפגש מסכם
 
הצגת הדוח - שירה זיוון, מרכזת הקבוצה
מבט על הנעשה בעולם - נועה לורבר-הוס
 
 
28/01/2021 
מצגת המפגש המסכם: כיצד להבטיח התפתחות מקצועית של מורי מאסטר למדעים בישראל
 
 
 
 
16/12/2020 
מצגת מפגש פורום טיפוח הוראה מובילה בתחומי המדעים:
 
 
 
05/11/2020 
24/09/2020
 
המסמך המסכם של ועדת המומחים: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך -
 
 
 
10/08/2020