יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - Yozma Staff
Contact us | للصفحة باللغة العربية | עברית |

Yozma Staff


 Renana Parzanchevsky Amir
 Yozma director e-mail
 Ruth Eran  Administrative and operations manager  e-mail
 Tali Friedman, PhD Academic coordinator e-mail
 Nirit Topol PhD
 Academic coordinator
 e-mail
 Ayala Vlodavsky-Yovel  Publication coordinator & Webmaster  e-mail
     
 Avital Darmon PhD  Founding-Director of Yozma
 Tammy Halamish Eisenmann PhDYozma director (2017 - 2020)