ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

עודד בושריאן

מרכז ועדה בנושא התאמת תכניות לימודים וחומרי לימוד למאה ה-21
מרכֵּז אקדמי ביזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית למדעים. במסגרת תפקידו בחמש השנים האחרונות מרכֵּז ועדות קונסנסוס וצוותי מומחים בנושאים שונים. קודם לכן שימש עוזר־מחקר ועוזר־הוראה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ולאחר סיום לימודיו היה מתרגל בקורס מימון בתכנית המנהלים של בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובקורס סטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה.
בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (2007), ותואר שני במדע המדינה (2011) – שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

(מעודכן לשנת 2017)