יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - פרופ' משה יוסטמן
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרופ' משה יוסטמן

תקציר קורות חיים
דיקן ביה"ס לכלכלה ומנהל עסקים במרכז האקדמי רופין ופרופסור אמריטוס במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון. בעבר כיהן בה כדיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה. עמית בכיר במכון ון ליר בירושלים משנת 2007 ובעבר שימש מְרכֵּז תחום חברה אזרחית במכון. תחומי המחקר העיקריים שלו הם כלכלה פוליטית של חינוך, שוויון הזדמנויות ונגישות להשכלה, מבנה מערכת החינוך ומקורות המימון שלה, השפעת מערכת החינוך על המשק ומדידה בשדה החינוך. כמו כן חקר בהרחבה נושאים במדיניות תעשייתית־טכנולוגית, ונושאים בפיתוח אזורי.
בעל תואר שלישי בכלכלת עסקים מאוניברסיטת הרווארד (ארצות הברית), 1982.
 
בשנים 2011–2013 היה חבר בוועדת ההיגוי של 'היזמה למחקר יישומי בחינוך'. 
החל משנת 2017 משמש כחבר בוועדת קונסנסוס בנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. 
בין השנים 2010-2007  היה יו"ר ועדת קונסנסוס בנושא 'רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל' 
בין השנים 2014-2013 היה חבר בצוות המומחים בנושא 'אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך'.
 
(מעודכן לשנת 2017)