ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חדשות

קול קורא: כתיבת סקירה בנושא פיתוח חומרי לימוד למאה ה-21

מועד אחרון להגשת הצעה מקדמית: 5.2.2018
הוועדה מזמינה סקירה מדעית שתבחן מהם השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך (גן עד י"ב) במאה ה-21.