דוח מת"ת: מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: نماذج لاستيعاب الهجرة في المدارس

פרסומים

דוח מת"ת: מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר /  تقرير معلومات داعمة للتخطيط: نماذج لاستيعاب الهجرة في المدارس

דוח מת"ת: מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: نماذج لاستيعاب الهجرة في المدارس

שם המחבר: מחברת: ברוריה טישלר, חוקרת מלווה: ד"ר חן ליפשיץ
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א
העשור האחרון, אשר לֻווה בגלי הגירה גדולים למדינות אירופה, עימת את מערכת החינוך עם הדרישה להגדיר קליטה מוצלחת מהי, לספק מענים מותאמים לתלמידים המהגרים ולהתמודד עם אתגרים, חסמים וכישלונות בתהליכי הקליטה. הדוח מתמקד במערכי קליטת תלמידים מרקע של הגירה בבתי ספר, הכוללים חינוך שפתי, תמיכה בהישגים לימודיים, תמיכה רגשית־חברתית, חינוך רב־תרבותי ושותפות עם ההורים ועם קהילת בית הספר. חלקו הראשון מביא את המסגרת המושגית שדרכה נחקר הנושא בספרות המחקר, חלקו השני מתמקד במכלול ההיבטים ברמה הבית־ספרית המשפיעים על טיב הקליטה של תלמידים מרקע של הגירה כפי שהם משתקפים בספרות המחקר ובחלקו האחרון מרוכזות השגות, תובנות והמלצות עיקריות.
 
العِقد الأخير، والذي كان مصحوبًا بموجات هجرة كبيرة للدول الأوروبيّة، فرض على الأجهزة التربويّة تعريف الاستيعاب الناجح، توفير خدمات ملاءَمة للطلاب المهاجرين والتعامل مع التحدّيات، العوائق والإخفاقات المختلفة في سيرورات الاستيعاب. هذا التقرير يسلّط الضوء على منظومات استيعاب الطلاب ذوي خلفيّة هجرة في المدارس، والتي تشمل التربية اللغويّة، دعم التحصيلات الدراسيّة، تقديم الدعم العاطفي-الاجتماعي، التربية متعدّدة الثقافات، التعاون مع أولياء الأمور ومع طاقم المدرسة. يتطرّق القسم الأوّل من التقرير إلى الإطار الاصطلاحي الذي يتمّ من خلاله دراسة الموضوع في الأدبيّات البحثيّة، ويتمحور القسم الثاني التقرير حول الجوانب المختلفة على المستوى المدرسي، والتي تؤثّر على جودة استيعاب الطلاب ذوي خلفيّة هجرة، كما وردت في الأدبيّات البحثيّة، بينما يتطرّق الجزء الأخير إلى التحفّظات، الاستنتاجات والتوصيات الأساسيّة. 

contents