דוח מת"ת: רפורמות חינוכיות לצמצום פערי הישגים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: برامج إصلاحيّة تربويّة لتقليص الفجوات في التحصيلات العلميّة

פרסומים

דוח מת"ת: רפורמות חינוכיות לצמצום פערי הישגים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: برامج إصلاحيّة تربويّة لتقليص الفجوات في التحصيلات العلميّة

דוח מת"ת: רפורמות חינוכיות לצמצום פערי הישגים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: برامج إصلاحيّة تربويّة لتقليص الفجوات في التحصيلات العلميّة

שם המחבר: נועה לורבר־הוס ד"ר עדו ליטמנוביץ'
שנת הפרסום: 2021 - תשפ"א
תוצאות המועדים האחרונים של מבחני פיז"ה הראו כי הפערים בציונים בישראל שהוסברו ברקע חברתי־כלכלי הם הגבוהים בעולם. כמו כן נמצא כי בהשוואה למדינות המפותחות ממוצע ציוני כלל התלמידות והתלמידים בישראל מדורג בתחתית הרשימה.
 
דוח זה מציג רפורמות חינוכיות שהונהגו במדינות שדירוגן במבחן פיז"ה גבוה ושהפער בין תלמידות ותלמידים חזקים ומוחלשים בהן קטן ואף מצטמצם לאורך השנים. הדוח בוחן את הרקע שהוביל לרפורמות ואת האסטרטגיות שננקטו כדי להשיג את מטרותיהן.
 
بيّنت نتائج المواعيد الأخيرة من امتحانات بيزا أنّ الفجوات في العلامات في إسرائيل، والتي تمّ تفسيرها على أنّها ناجمة عن خلفيّة اجتماعيّة-اقتصاديّة، هي من الأكبر في العالم. كما وتبيّن أيضًا أنّه بالمقارنة مع الدولة المتطوّرة، معدّل علامات مجمل الطالبات والطلاب في إسرائيل يحتلّ أسفل القائمة.
 
يستعرض هذا التقرير البرامج الإصلاحيّة التي طُبِّقت في الدول التي كان تقييمها في امتحان بيزا عاليًا، والتي فيها الفجوة بين الطالبات والطلاب المتمكّنين والضعفاء صغيرة، بل أنّها تصغر مع مرّ السنوات. يختبر هذا التقرير الخلفيّة التي أدّت إلى البرامج الإصلاحيّة، وكذلك الاستراتيجيّات التي طُبِّقت من أجل تحقيق أهدافها.
 

contents