דוח מת"ת - תוכניות להכשרת פרחי הוראה לעבודה בפריפריה

פרסומים

דוח מת"ת - תוכניות להכשרת פרחי הוראה לעבודה בפריפריה

דוח מת"ת - תוכניות להכשרת פרחי הוראה לעבודה בפריפריה

שם המחבר: ד"ר גיל גרטל, חוקר מלווה: ד"ר אדם הישראלי
שנת הפרסום: 2020 - תש"ף

אתגר הכשרת פרחי הראה לעבודה בפריפריה נובע מן הפערים החברתיים, התרבותיים והכלכליים בין קבוצות בחברה. על פי רוב, הגורמים האמונים על עיצוב מדיניות החינוך מגיעים מתוך הקבוצה ההגמונית בחברה, ואילו התלמידות והתלמידים בבתי הספר בפריפריה מגיעים מקבוצות מיעוטים, ומשתייכים לאשכולות החברתיים־כלכליים הנמוכים. 

הדוח סוקר תוכניות הכשרה מרחבי העולם אשר מטרתן היא להכין מורים ומורות להוראה בפריפריה החברתית והחברתית־גיאוגרפית. 
 תחילה מביא הדוח הגדרות למונח "פריפריה", אחר כך מתמקד בתוכניות לדוגמה ולבסוף מציף את האתגרים הכרוכים בהכשרת הוראה בפריפריה ואת המענים האפשריים להם. 
 
 
برامج لتأهيل الخرّيجي الجدد في مجال التدريس للعمل في الضواحي 
 
التحدّي الكامن في تأهيل الخرّيجين الجدد في مجال التدريس للعمل في الضواحي ناجم عن الفجوات الاجتماعيّة، الثقافيّة والاقتصاديّة بين الشرائح المختلفة في المجتمع. في الغالب، العوامل المسؤولة عن بلورة سياسة التربية منبثقة عن الشريحة المسيطرة في المجتمع، بينما الطلاب الذين يتعلّمون في مدارس الضواحي هم من شرائح الأقليّات، وينتمون للفئات الاجتماعيّة-الاقتصاديّة المتدنّية.
يستعرض التقرير برامج تأهيل من حول العالم، والتي تهدف إلى تجهيز المعلّمين والمعلّمات للتدريس في الضواحي الاجتماعيّة والاجتماعيّة-الجغرافيّة.
في البداية، يعرّف التقرير مصطلح "ضاحية"، ثمّ يسلّط الضوء على برامج نموذجيّة، وفي النهاية يستعرض التحدّيات الكامنة في التدريس في الضواحي والحلول الممكنة لها. 
 
 

contents