דוח מת"ת: הכשרת מורים בהוראת התנהגות בטוחה / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: تأهيل المعلّمين في تدريس السلوك الآمن

פרסומים

דוח מת"ת: הכשרת מורים בהוראת התנהגות בטוחה / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: تأهيل المعلّمين في تدريس السلوك الآمن

דוח מת"ת: הכשרת מורים בהוראת התנהגות בטוחה / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: تأهيل المعلّمين في تدريس السلوك الآمن

שם המחבר: טוני גוטנטג, חוקרת מלווה: ד"ר נילי בורוכוב גרינברג
שנת הפרסום: 2019 - תש"ף
ארגון הבריאות העולמי הכריז על היפגעות ילדים כ“מגפה" הפוגעת בחברה כולה. היפגעות מוגדרת כפציעה חיצונית או פנימית שנגרמת ממגע פיזי או מחומר רעיל על פני הגוף או בתוכו, תוך גרימת נזק.
בשנת 2017 החלה לפעול תוכנית חומש לאומית לצמצום היפגעות בת־מניעה של ילדים מתאונות בישראל.  דוח זה סוקר חמש תוכניות הכשרת מורים ופיתוח מקצועי בנושא חינוך להתנהגות בטוחה במדינות שונות בעולם, ומשווה בין המאפיינים של התוכניות המוצלחות שנסקרו.
 
تقرير معلومات داعمة للتخطيط: تأهيل المعلّمين في تدريس السلوك الآمن

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ تضرّر الأطفال هو وباء يضرّ بالمجتمع بأسره. التضرّر معرّف على أنّه إصابة خارجيّة أو داخليّة ناجمة عن تلامس جسدي أو مادّة سامّة على الجسم أو بداخله، مع إلحاق ضرر.

في العام 2017، بدأ تطبيق خطّة خمسيّة قوميّة للتقليل من تضرّر الأطفال نتيجة الحوادث في إسرائيل، والذي كان يمكن تجنّبه. هذا التقرير الصادر عن معلومات داعمة للتخطيط، يعرض خمسة مخطّطات لتأهيل المعلّمين وللتطوير المهني حول موضوع التربية من أجل السلوك الآمن في دول مختلفة حول العالم، ويقارن بين مميّزات المخطّطات الناجحة من بينها.
 
 
פרסום נוסף רלוונטי
 
דוח מת"ת: שגרות בטיחות וגֵהות במוסדות חינוך
تقرير معلومات داعمة للتخطيط: قواعد السلامة والنظافة في المؤسّسات التربويّة

 
 
ארגון הבריאות העולמי מגדיר בתי ספר המקדמים בטיחות וגהות כ"בתי ספר שפועלים בהתמדה כדי להפוך עצמם לסביבת חיים, למידה ועבודה בריאה יותר". ברוח זו בשנת 2017 החלה לפעול בישראל תוכנית חומש לאומית לצמצום היפגעות בת־מניעה של ילדים מתאונות.
 
כדי ללמוד על קידום בטיחות וגהות בבתי ספר מוצגת בדוח זה הסדרתם של תחומים אלה במערכות חינוך שונות בעולם. בפרק הראשון נבחנות תפיסות ועמדות של מערכות חינוך ציבוריות בנושא זה. תפיסות אלו הן ההקשר שבתוכו פועלים בעלי הסמכויות, והן מקרינות על הנושאים שמערכות החינוך מתעדפות במסגרת ההכשרה וההסמכה של בעלי התפקידים והקצאת המשאבים לפעילותם. בפרק השני מוצגות הגדרות של בעלי תפקידים האמונים על נושא הבטיחות והגהות, סמכויותיהם ושגרות העבודה שלהם. בפרק השלישי מוצגים דגמים שונים לפעולה של האמונים על בטיחות ועל גהות בבתי ספר.
 
منظّمة الصحّة العالميّة تعرّف المدارس التي تنهض بموضوع السلامة والنظافة على أنّها "مدارس تعمل بمواظبة لكي تجعل نفسها بيئة حياة، تعلّم وعمل صحّي أكثر". بهذا النهج في العام 2017، بدأ تطبيق خطّة خمسيّة وطنيّة للتقليل من تضرّر الأطفال نتيجة الحوادث في إسرائيل، والذي كان يمكن تجنّبه.
 
لكي نتعلّم أكثر عن النهوض بموضوع السلامة والنظافة في المدارس، يعرض هذا التقرير تنسيق هذه المجالات في الأجهزة التربويّة المختلفة في أنحاء العالم. يستعرض الفصل الأوّل مفاهيم ومواقف الأجهزة التربويّة الحكوميّة حيال هذا الموضوع. هذه المفاهيم هي السياق والإطار الذي يعمل بموجبه أصحاب الصلاحيّات، ولها انعكاسات على المواضيع التي تفضّلها الأجهزة التربويّة في إطار تأهيل أصحاب الوظائف وتخصيص المواد لنشاطهم وعملهم. يستعرض الفصل الثاني تعريفات أصحاب الوظائف المسؤولين عن موضوع السلامة والنظافة، صلاحيّاتهم وطبيعة عملهم. يستعرض الفصل الثالث نماذج مختلفة لعمل المسؤولين عن موضوع السلامة والنظافة في المدارس.
 
 

contents