ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21: מסמך ביניים

שם העורך: פרופ' ענת זוהר ועודד בושריאן
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
מסמך ביניים זה מציג באופן מרוכז את עיקרי התובנות שאליהן הגיעה ועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה -21.
המאה ה-21 מתאפיינת בשינויים מהירים בתחומים רבים של החיים, כגון הגירה, גלובליזציה, טכנולוגיה,ידע ושוק העבודה. חלק מהשינויים גלובליים ומשותפים למדינות רבות, וחלקם ייחודיים לישראל – שינויים ערכיים, מוסריים, דמוגרפים וחברתיים. לנוכח השינויים הולכות ומשתנות הדרישות מהבוגרים העתידיים של מערכת החינוך, ובהתאם לכך משתנות גם הציפיות ממערכת החינוך. בעבר נדרשה מערכת החינוךלהעביר גופי ידע ומיומנויות מוסכמים; כיום מצופה ממנה לטפח אזרחים סקרניים, בעלי מוטיבציה ללמידה, יכולות לבנות בעצמם ידע חדש ולפעול באופן מיטבי להם ולחֶברה, לאור צרכים המשתנים במהירות ויוצריםתנאים של אי ודאות.
השאלה המרכזית שהונחה לפתחה של הוועדה היא איך תוכניות הלימודים במדינתישראל אמורות להכין ילדים למציאות הדינמית בתקופתנו ולאפשר להם לתפקד בה באופן מיטבי.

contents