ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

עתיד החינוך והמיומנויות, פרויקט "2030"

עתיד החינוך והמיומנויות, פרויקט "2030"

שם המחבר: ארגון ה- OECD
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
אנו עומדים כיום בפני אתגרים חברתיים, כלכליים וסביבתיים חסרי תקדים, המוּנָעים על ידי תהליך גלובליזציה מואץ ופיתוחים טכנולוגיים מהירים. העתיד אינו ברור ואינו ניתן לחיזוי, אולם עלינו להיות פתוחים ומוכנים לקראתו. הילדים שנכנסים למערכת החינוך בשנת 2018 יהיו מבוגרים צעירים בשנת 2030. בתי הספר צריכים להכין אותם למשרות שעדיין לא נוצרו, לטכנולוגיות שעודלא הומצאו ולפתרון בעיות שאיש עוד לא חזה. 
כדי להבין כיצד לעשות זאת באופן הטוב ביותר, השיק הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD)  את פרויקט "עתיד החינוך והמיומנויות לשנת 2030". מטרת הפרויקט היא לעזור למדינות למצוא תשובות לשתי שאלות מרחיקות לכת:
  1. אילו מיומנויות, ידע, גישות וערכים דרושים לתלמידים כבר היום כדי לשגשג ולעצב את עולמם?
  2. כיצד יכולות מערכות הלמידה לפתח את המיומנויות, הידע, הגישות והערכים הללו באופן אפקטיבי?
נייר עמדה זה מציג את התוצאות הראשוניות מהמחקר שערך ה OECD. 

contents