ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה

אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה

שם העורך: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן ורננה פרזנצ'בסקי אמיר
שם המחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, ד"ר ליאת יוספברג בן-יהושע, מכון מופ"ת
שנת הפרסום: 2019 - תשע"ט
ועדת המומחים בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך', הזמינה ממכון מופ"ת סקירת ספרות שתרכז ותסכם ידע מחקרי שהצטבר על האפקטיביות של שיטות פיתוח מקצועי. בסקירה מתוארים ונדונים מחקרים שונים שהתפרסמו בשלושים השנים האחרונות בנושא אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים. בסקירה זוהו כמה מסקנות המשותפות למחקרים שונים באשר למאפייניו של פיתוח מקצועי אפקטיבי. כאן מנויות בקצרה המסקנות המרכזיות שנמצאו; פירוט על המסקנות ועל המקורות המחקריים שעליהם הן מתבססות ניתן למצוא בסקירה המלאה.
 
 

contents