מיזם לטיפוח עתודות מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פרסומים

מיזם לטיפוח עתודות מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל

מיזם לטיפוח עתודות מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל

שם העורך: עדה פלדור, מחמד חאמד
שנת הפרסום: 2009 - תשס"ט
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
במפגש עם המפמ״ר להוראת ערבית ועם מפקחים נוספים התברר לועדה המקצועית-מייעצת לתחום שפה ואוריינות כי חסר ידע עיוני וניסויי על הוראת קריאה בערבית וכי יכולת המחקר והפיתוח בארץ אינה עונה על צורכי המחקר והעשייה. לאור זאת הוקם המיזם. היזמה איתרה למעלה מעשרים חוקרים ואנשי מקצוע שערבית היא שפת אמם, מומחים ממגוון תחומי מחקר וממגוון עיסוקים מקצועיים, ופנתה אליהם בהזמנה להשתתף במיזם. הקבוצה נפגשה לחמש סדנאות בנות יום מלא. כל מפגש כלל מרכיב עיוני-מקצועי ומרכיב התנסותי, שבו הושם דגש גם על בניית קשרים בין-אישיים. החומר העיוני שנצבר במהלך המפגשים רוכז, ושימש בסיס להכנת המסמך המסכם שלהלן.
לפרסום בשפות נוספות:
הדוח המלא בערבית 
 

contents