הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי - מדידה והערכה בחינוך

פרסומים

הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי - מדידה והערכה בחינוך

שם העורך: חברי הועדה למדידה והערכה בחינוך
שנת הפרסום: 2005 - תשס"ה
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
הועדה למדידה והערכה בחינוך פיתחה במהלך עבודתה הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית 

contents