ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

פרסומים

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

שם העורך: פנינה ש' קליין, יעקב ב' יבלון
שנת הפרסום: 2008 - תשס"ח
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
הספר מסכם את עבודת הועדה, ועונה על השאלה "אילו דרכי חינוך לגיל הגן נמצאו במחקר בזיקה חיובית להפקת המרב מבית הספר?"
לפרסום בשפות נוספות:

contents