בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל

פרסומים

בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל

בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל

שם העורך: ליאור בנארי, רותי נויגרטן
שנת הפרסום: 2009 - תשס"ח
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
וועדה מתמשכת בנושא: שפה ואוריינות
דוח מיום עיון שערכה ועדת התחום לשפה ואוריינות בנושא בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל. ביום העיון השתתפו חוקרים ואנשים מהתחום, והמרצה האורח היה פרופ' דויד אולסון מאוניברסיטת טורונטו. דוח זה מסכם את יום העיון ואת רשמי חברי הועדה.
לפרסום בשפות נוספות:

contents