קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

פרסומים

קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

שם העורך: משה יוסטמן, גבי בוקובזה
שנת הפרסום: 2010 - תש"ע
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
מסמך מסכם של ועדת המומחים בנושא קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל ראה אור בגרסת אינטרנט בחודש פברואר 2010 (תש""ע).
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
יוסטמן, מ. ובוקובזה, ג. (עורכים). אינדיקטורים לחינוך בישראל: קווים מנחים והמלצות הועדה לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ירושלים: תש"ע.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית 

contents