מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? דוח מיום עיון

פרסומים

מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? דוח מיום עיון

שם העורך: יהושע רוזנברג, רותי נויגרטן
שנת הפרסום: 2011 - תשע"א
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
דוח מיום עיון שערכה הועדה בשיתוף עם מרכז מורי המתמטיקה בחינוך העל-יסודי, ומערב עיון שנערך בנושא.

contents