מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה

פרסומים

מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה

מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה

שם העורך: איתי פולק
שנת הפרסום: 2011 - תשע"א
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
ועדה מתמשכת בנושא: שפה ואוריינות
דיווח מסכם ממפגש לימודי שערכה הועדה לתחום שפה ואוריינות בנושא חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות.
 
 

contents