הוראת הערבית מניין ולאן?

פרסומים

הוראת הערבית מניין ולאן?

הוראת הערבית מניין ולאן?

שם העורך: לנדאו-טסרון, מילסון, אולשטיין, אפרתי, רון-גלבע
שנת הפרסום: 2012 - תשע"ב
סוג הפרסום: דוח פעילות
דוח מסכם מסדרת מפגשים לימודיים שקיים צוות המומחים להוראת ערבית בחינוך העברי
 
 
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
לנדאו־טסרון, א', אולשטיין, ע', אפרתי, ע', מילסון, מ' ורון־גלבע, ג' (עורכים). הוראת הערבית מניין ולאן? דוח ממפגשים לימודיים. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: תשע"ב.
לפרסום בשפות נוספות:תקציר הדוח באנגלית

contents