מה קורה כשאני קורא? מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט

פרסומים

מה קורה כשאני קורא? מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט

מה קורה כשאני קורא? מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט

שם העורך: אביטל דרמון, איתי פולק
שנת הפרסום: 2012 - תשע"א
סוג הפרסום: דוח פעילות
דוח ממפגש לימודי שכונס לדיון במחקר ובידע המתפתחים בנושא קריאה בכלל ובערבית בפרט בדיסציפלינות שונות כגון חקר המוח, בלשנות, ופסיכולוגיה. חומרי הרקע שהוכנו למפגש והמצגות ששימשו את הדוברים במהלכו נגישים באתר זה.
 
 
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
דרמון, א‘ ופולק, א‘ (עורכים). (תשע"ב). מה קורה כשאני קורא? מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents