בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים

פרסומים

בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים

בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים

שם העורך: איתי פולק
שנת הפרסום: 2012 - תשע"ב
סוג הפרסום: דוח מיום עיון
וועדה מתמשכת בנושא: שפה ואוריינות
דוח מסדרת מפגשים שקיימה הועדה לשפה ואוריינות בנושא שילוב אוריינות בהוראת תחומי הדעת בחטיבת הביניים.
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
פולק, א'(עורך). (תשע"ב). בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת: דיווח מסדרת מפגשים לימודיים. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents