חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

פרסומים

חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

שם העורך: עפרה ברנדס ועמנואל שטראוס
שנת הפרסום: 2013 - תשע"ד
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
מסמך מסכם של ועדת המומחים לנושא מחקר מתווה דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש הכולל את המלצות הועדה להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
ברנדס, ע׳ ושטראוס, ע׳ (עורכים). (תשע״ד). חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר המסמך בערבית

contents