חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל

פרסומים

חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל

חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל

שם העורך: אברהם הרכבי ונעמי מנדל-לוי
שנת הפרסום: 2014 - תשע"ד
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
כותרת המסמך 'חינוך לכול; ולכל אחד' אוצרת בתוכה דילמה המאתגרת אנשי חינוך מימים ימימה. האם ייתכן חינוך המכוון בו-זמנית לכלל ולפרט, או שמא קיים ניגוד מובנה ובלתי נמנע בין שני אתגרי החינוך האלה? ואם קיים ניגוד כזה, האם ניתן להתמודד איתו ולהתגבר עליו או שמא ראוי לקבל אותו ואפילו לברך עליו? ואולי בעצם רק חינוך המכוון לפרט יועיל גם לכלל?
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
ברנדס, ע׳ ושטראוס, ע׳ (עורכים). (תשע״ד). חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית
 

contents