מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

פרסומים

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

שם העורך: אורית סומר
שנת הפרסום: 2014 - תשע"ד
סוג הפרסום: מסמך מסכם: ממצאים,מסקנות,המלצות
דוח ממהלך לימודי שלו היו שותפים צוות היגוי, שולחן עגול ובו כ-30 חברים מכל תחומי החינוך, פורום מורים ועדה מייעצת. במהלך הפעילות גובשו המלצות שיישומן עשוי לחולל שיפור באיכות ההוראה ותהליכי הלמידה בבתי הספר ובמערכת.
צפו בסרטון קצר המציג את עיקרי ההמלצות.
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
מיכאלי, נ׳ סומר, א׳ (עורכים). (תשע״ד). דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ ופרופ׳ לי שולמן: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית
 
 

contents