דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות

פרסומים

דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות

דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות

שם העורך: איתי פולק
שנת הפרסום: 2014 - תשע"ד
סוג הפרסום: דוח פעילות
וועדה מתמשכת בנושא: שפה ואוריינות
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
פולק, א‘. (תשע"ד). קשרי חוקרים-מקבלי החלטות: לקחים מעבודת הועדה לשפה ואוריינות. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

contents