אי-שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

פרסומים

אי-שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

אי-שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

שם העורך: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2016 - תשע"ו
סוג הפרסום: דוח פעילות
דוח זה מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותו של פרופ' נח לוין-אפשטיין, אשר בחן קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי-כלכלי לבין אי-שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך. המהלך הלימודי כלל שלוש סדנאות עמיתים ומפגש לאנשי השדה ‒ כולם בירושלים ‒ מפגש נוסף בוושינגטון ויום עיון פתוח לקהל הרחב בירושלים. הדוח נכתב מתוך ההנחה כי מערכת החינוך יכולה ‒ וצריכה ‒ לצמצם את המרחק בין האידאל של שוויון ההזדמנויות לבין התפלגות ההזדמנויות בפועל, וכי באמצעות מחקר שיטתי ניתן לאתר חסמים ולהצביע על דרכים המקנות הזדמנויות רבות וטובות יותר לשכבות חלשות באוכלוסייה, ובכך להעניק למערכת החינוך ידע וכלים לשפר תהליכים ולפעול לצמצום פערים בחברה.
עיקרו של המהלך הלימודי ושל הדוח הוא ארבע סקירות ספרות:
  1. קשרים בין היבטים חברתיים-כלכליים ואי-שוויון לבין אקלים הכיתה ובית הספר וזיקתם להישגים לימודיים.
  2. מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי-כלכלי של התלמידים בבית הספר.
  3. חינוך בגיל הרך כאמצעי לצמצום אי-שוויון ופערים חברתיים: מחקר, מדיניות ופרקטיקה.
  4. מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי-כלכלי: השקעה ציבורית, השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית.
* הסקירה אינה כוללת מידע על התפתחויות בשנים האחרונות, שעליהן דווח בתגובה לסקירה. ניתן לראות מידע נוסף זה כאן
 


בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
בושריאן, ע׳ (עורך). (תשע״ו, 2016). אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך, דוח מפעילות לימודית. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלי
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית 

contents