שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

פרסומים

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

שם העורך: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2017 - תשע"ז
סוג הפרסום: דוח פעילות
הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותה של פרופ' לאה אחדות והוא כולל ארבעה חלקים:
1. תובנות מפעילות צוות המומחים
2. נתוני אורך ומחקרי אורך: מבוא קצר
3. נתונים מינהליים הנמדדים לאורך זמן בנושא חינוך בישראל
4. פרטיות, התממה וניהול סיכונים
 
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
בושריאן, ע׳ (עורך). (תשע״ז, 2017) .שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל, דוח מפעילות לימודית. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
עמודי מידע בערבית

contents