תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות

פרסומים

תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות

תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות

שם העורך: ניב שטראוס
שנת הפרסום: 2017 - תשע"ז
סוג הפרסום: דוח פעילות
הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותו של פרופ' ישראל בר-יוסף והוא כולל חמישה פרקים:
  1. מחר 98' כדוגמא לרפורמה בחינוך מדעי.
  2. חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות.
  3. מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי.
  4. לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו""ל.
  5. תובנות של משרד החינוך ושל צוות המומחים על אודות יישום של רפורמות.
בכל שימוש בדוח או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
שטראוס, נ' (עורך). (תשע"ז,2017). תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל: למידה מסוגיות נבחרות. דוח פעילות. היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
לפרסום בשפות נוספות:
תקציר הדוח בערבית 

contents