יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: לקראת הבנת הקשר בין דיגלוסיה לבין אוריינות

תאריך פרסום: 20/04/2009
שם המחבר: ג'ון מייהיל
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות
1 2