יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חומרי רקע
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חומרי רקע

החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן. חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.

סקירה מדעית: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות

תאריך פרסום: 01/01/2013
שם המחבר: גלית בן-צבי, לאה חיים
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: הכישורים המעצבים את התפקודים האורייניים בגיל ההתבגרות

תאריך פרסום: 08/12/2011
שם המחבר: גלית בן-צבי, לירון פרימור
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: שפת המקצועות - ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים

תאריך פרסום: 23/10/2011
שם המחבר: זהר לבנת, אסתר כהן
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: קהילות מורים לומדות

תאריך פרסום: 30/05/2011
שם המחבר: אביבית בלנגה, גבי לנדלר-פרדו, מדין שחר
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: מערכי הערכה והישגי תלמידים באוריינות לשונית בחטיבות הביניים

תאריך פרסום: 20/03/2011
שם המחבר: ענת בן-סימון
ועדה מתמשכת: שפה ואוריינות

סקירה מדעית: חטיבות ביניים - מאפיינים ואתגרים

תאריך פרסום: 01/03/2011
שם המחבר: אודרי אדי-רקח, הדר בירן, שירה פרידמן-גולדברג
וועדת קונסנסוס: שפה ואוריינות
1 2